ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI PÚBLIC DESEMBRE 2017

Us voleu associar? ompliu formulari en linia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya  
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf
La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. Descarregueu-vos publicitat (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nc)
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nd)
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nb 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 45 euros. Total = 90 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 45 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació pdf icon[581,87 KB ]

MEMBRES ASSOCIATS NOVEMBRE 2018

 
Per antiguitat:
 
 
Per ordre alfabètic:
 
Abella Ezquerra, Carme
130
 
De Balanzo i Solà, Iago
1
Alaball i Gimenez, Mercè
63
 
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
ALVAREZ ROCA, Clara
125
 
Jover I Padró, Josep
3
Ardiaca, Magda
43
 
Menéndez i Cuenca, Mª Angeles
4
Ayala Rovira, Marta
159
 
Vidal i Teixidor, Antoni
5
Baig, Marçal
124
 
Borras i  Cabaces, Tre
6
Baiget i Salat, Buenaventura
17
 
Soler i Roque, Ma Rosario
7
Barnadas i Vintró, Elisabet
14
 
Boix, Ma Eulalia
8
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
 
Perelló i Scherdel, Catherine
9
Barrena C asero, Germán
144
 
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
Bobet Brieba, Sebastian
110
 
Barnadas i Vintró, Elisabet
14
Boix, Ma Eulalia
8
 
Labrador i Carrasco, Ernestina
15
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
 
Calderer i Pérez, Núria
16
Borras i  Cabaces, Tre
6
 
Baiget i Salat, Buenaventura
17
Borrell i Pla, Neus
67
 
Villanueva i Rey, Núria
19
Borrull i March, Antonia Maria
35
 
Vall i Rius, Anna
21
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
 
Casanovas i Danés, Sílvia
22
Cabello i Guilera, Angels
58
 
Román i Soler,  Artur
28
Cabós i Solé, Isabel
84
 
De Irala Indart, Begoña
29
Calderer i Pérez, Núria
16
 
Ferrari i Rebull, Francesca
31
Capdevila i Brophy, Connie  
87
 
Sendra i Montes, Joan
32
Carmenati, Emanuela
37
 
Montijano i Pérez, Cristina
34
Carreras Recordà, Margarita
136
 
Borrull i March, Antonia Maria
35
Casanovas i Danés, Sílvia
22
 
Carmenati, Emanuela
37
Catà Codina, Pilar
148
 
Ramoneda, Pilar
42
Chávez Gómez, Mariana
103
 
Ardiaca, Magda
43
Clavero Vicente, Ismael
158
 
Dalmau i Domingo, Roser
44
Cobler i Martinez, Elena
64
 
Olano i Lafita, Virginia
45
CORBERO VINYALS, GEORGINA
181
 
Mirabet i Cucala, Montse
46
Cortés i Pastor, Marc
96
 
Gilabert i Escribá, Elisa
47
Cuadras Collsamata, Joan
117
 
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
Cuadrat Morejón , Rebeca
167
 
Vilaseca i Baró, Sheila
51
Dalmau i Domingo, Roser
44
 
Uxo de la Yglesia, Marta
52
De Balanzo i Solà, Iago
1
 
Espinós i Borrás, Fernando
54
De Irala Indart, Begoña
29
 
Cabello i Guilera, Angels
58
De la Càmara, Belen
160
 
Martí Baldellou, Consol
59
Diaz Rodriguez, Ma del Mar
164
 
Esparrica i Gil, Judith
60
Esparrica i Gil, Judith
60
 
Redorta i Lorente, Josep
61
Espinós i Borrás, Fernando
54
 
Nomen i Chavarría, Rosa M.
62
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose)
12
 
Alaball i Gimenez, Mercè
63
Ferrari i Rebull, Francesca
31
 
Cobler i Martinez, Elena
64
Fité i Guarro, Josep
114
 
Maeso i García, Lluïsa
65
Gago i López, Pablo
80
 
Molinero i Ruiz, Francisco
66
Gamero Gómez, Joan
138
 
Borrell i Pla, Neus
67
Garcia i Coll, Joana
116
 
Juarez i Romero , Juana
68
García Galvan, Juan Carlos
152
 
Guedea i Marco, Elisenda
70
Garcia Heredero, Rafael
178
 
Izquierdo i Molinero, Miquel
71
Garcia Roqueta, Carles
177
 
Ocaña i Pérez, Fuensanta
72
Gilabert i Escribá, Elisa
47
 
Guitart i Sabater, Elisabeth
73
Grima Rosa, Josep Maria
151
 
Marquez i Losada , Elena
78
Guedea i Marco, Elisenda
70
 
Gago i López, Pablo
80
Guitart i Sabater, Elisabeth
73
 
Pinilla i Gracia, Carolina
81
Herms Fontquerni, Renata
153
 
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
 
Hohn i Abad, Marion
83
Hohn i Abad, Marion
83
 
Cabós i Solé, Isabel
84
Iñiguez Marín, Concepción
161
 
Prokopljevic, Milena
86
Isern Rovira, Anna
105
 
Capdevila i Brophy, Connie  
87
Izquierdo i Molinero, Miquel
71
 
López i Amo, Mireia
89
Jarque Julian , Laura Ester
139
 
Munné i Tomás, Maria
91
Jorge Huerta, Anais
155
 
Oliete i Burillo, Núria M.
93
Jornet Pujol, Maria Belén
132
 
Cortés i Pastor, Marc
96
Jover I Padró, Josep
3
 
Masip i Vidal, Jordi
97
Juarez i Romero , Juana
68
 
Pons i García, Gemma
99
Labrador i Carrasco, Ernestina
15
 
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
Lagen Vidal, Juan
168
 
Chávez Gómez, Mariana
103
Latorre Martínez, Javier
154
 
Osete Gómez, Jaume
104
López i Amo, Mireia
89
 
Isern Rovira, Anna
105
Maeso i García, Lluïsa
65
 
Sánchez Pérez, Montserrat
108
Marquez i Losada , Elena
78
 
Montseny Medalla, Gala
109
Martí Baldellou, Consol
59
 
Bobet Brieba, Sebastian
110
Martínez Romero, Maria José
137
 
Fité i Guarro, Josep
114
Masip i Vidal, Jordi
97
 
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
Mateu González, Albert
176
 
Garcia i Coll, Joana
116
Menéndez i Cuenca, Mª Angeles
4
 
Cuadras Collsamata, Joan
117
Mesas Jimenez, Isabel
134
 
Hernando i Ponce, Marcos Antonio
118
MILAN MESA, JOSEFA MARIA
185
 
Barredo Gutiérrez, Blanca
120
Mirabet i Cucala, Montse
46
 
Morral i Nadal, Núria
121
Molinero i Ruiz, Francisco
66
 
Baig, Marçal
124
Montijano i Pérez, Cristina
34
 
ALVAREZ ROCA, Clara
125
Montosa Fernandez, Sonsoles
175
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert
126
Montseny Medalla, Gala
109
 
Tena Pera, Ramón
128
Morón Manzano, Josefa
140
 
Abella Ezquerra, Carme
130
Morral i Nadal, Núria
121
 
Sacasas, Maria
131
Munné i Tomás, Maria
91
 
Jornet Pujol, Maria Belén
132
Nardi Prat, Antoni
135
 
Mesas Jimenez, Isabel
134
Navas Jara, Maria
162
 
Nardi Prat, Antoni
135
Nomen i Chavarría, Rosa M.
62
 
Carreras Recordà, Margarita
136
Ocaña i Pérez, Fuensanta
72
 
Martínez Romero, Maria José
137
Olano i Lafita, Virginia
45
 
Gamero Gómez, Joan
138
Oliete i Burillo, Núria M.
93
 
Jarque Julian , Laura Ester
139
Olivencia Martinez, Carme
170
 
Morón Manzano, Josefa
140
Ortuño I Muñoz, José Pascual
2
 
Sala Godia, Eva
142
Osete Gómez, Jaume
104
 
Buscarons Gelabertó, Mònica
143
Pastor Pérez, Xavier
156
 
Barrena C asero, Germán
144
Pedrola Jándula, Elsa
174
 
VALL CARBONELL, Gemma
145
Perelló i Scherdel, Catherine
9
 
Salazar Sanchís, Noelia
146
Pinilla i Gracia, Carolina
81
 
Riera Solà, Lluis
147
Polo Prados, Sonia
165
 
Catà Codina, Pilar
148
Ponce Perez, Esther
172
 
Torné Coloreu, Anna
150
Pons i García, Gemma
99
 
Grima Rosa, Josep Maria
151
Prokopljevic, Milena
86
 
García Galvan, Juan Carlos
152
PUJOL CARME, MIREIA CARME
184
 
Herms Fontquerni, Renata
153
Ramoneda, Pilar
42
 
Latorre Martínez, Javier
154
Redorta i Lorente, Josep
61
 
Jorge Huerta, Anais
155
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
 
Pastor Pérez, Xavier
156
Riera Solà, Lluis
147
 
Clavero Vicente, Ismael
158
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert
126
 
Ayala Rovira, Marta
159
Rodríguez Viñas, Patrícia
102
 
De la Càmara, Belen
160
Román i Soler,  Artur
28
 
Iñiguez Marín, Concepción
161
Rosés Sala, Carles
179
 
Navas Jara, Maria
162
Sacasas, Maria
131
 
Boncompte Pueyo, Elisabet
163
Sala Godia, Eva
142
 
Diaz Rodriguez, Ma del Mar
164
Salazar Sanchís, Noelia
146
 
Polo Prados, Sonia
165
Sánchez Pérez, Montserrat
108
 
Urquiza Finestras, Gloria
166
Sendra i Montes, Joan
32
 
Cuadrat Morejón , Rebeca
167
Soler i Roque, Ma Rosario
7
 
Lagen Vidal, Juan
168
Tarrazón Rodón, Mercedes
48
 
Viaplana Blasco, Montserrat
169
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes 
115
 
Olivencia Martinez, Carme
170
Tena Pera, Ramón
128
 
Vencells I Dunjó, Jordi
171
Torné Coloreu, Anna
150
 
Ponce Perez, Esther
172
Urquiza Finestras, Gloria
166
 
Reinoso Prusilla, Alberto Ibai
173
Uxo de la Yglesia, Marta
52
 
Pedrola Jándula, Elsa
174
VALL CARBONELL, Gemma
145
 
Montosa Fernandez, Sonsoles
175
Vall i Rius, Anna
21
 
Mateu González, Albert
176
Vencells I Dunjó, Jordi
171
 
Garcia Roqueta, Carles
177
Viaplana Blasco, Montserrat
169
 
Garcia Heredero, Rafael
178
Vidal i Teixidor, Antoni
5
 
Rosés Sala, Carles
179
Vilaseca i Baró, Sheila
51
 
Corberó Vinyals, Georgina
181
Villanueva i Rey, Núria
19
 
Pujol Carme, Mireia Carme
184
Vinaixa i Montané, Jordi Blai
82
 
Millan Mesa, Josefa Maria
185

TOTAL ASSOCIATS/ADES = 131                   Data actualització: Desembre 2017


MEMBRES COL·LABORADORS


Dra. Immaculada Armadans Tremolosa

Dra. Isabel Viola Demestre 

Dra. Vânia Loureiro Campelo

Sr. Antoni Plou Manzano